Wat betekenen de categorieën van Eco Repair Score®

Hoe lager de Eco Repair Score®, des te lager de milieu-impact.
Om de Eco Repair Score® makkelijk voor te stellen, voorzien we een beeldmerk met categorieën A tot en met E. Herstellingen met Eco Repair Score® A hebben hier de laagste milieu-impact, terwijl herstellingen met Eco Repair Score® E de meeste impact op het milieu hebben.

Categorie A tot en met E

A - Herstellingen met Eco Repair Score® A hebben de kleinste impact op het milieu. Hieronder verstaan we typisch kleine schades, met herstellingen door smart repair, of door uitdeuken zonder spuiten. Hierbij worden geen onderdelen vervangen en geen onderdelen gerecycleerd. Het verfverbruik is zeer beperkt of zelfs nihil.

B - Herstellingen met Eco Repair Score® B hebben een impact op het milieu die kleiner is dan het gemiddelde. Hier worden onderdelen eerder hersteld dan vervangen. Bij vervanging door tweedehands onderdelen is de milieu-impact doorgaans veel lager dan bij vervanging door nieuwe onderdelen.

C - Herstellingen met Eco Repair Score® C hebben een gemiddelde milieu-impact.

D - Herstellingen met Eco Repair Score® D hebben een milieu-impact die groter is dan het gemiddelde. Hier worden eerder onderdelen vervangen, dan wel hersteld. Een nieuw onderdeel dient te worden gefabriceerd, getransporteerd en geschilderd. Het vervangen onderdeel en de verpakkingen dienen te worden gerecycleerd.

E - Herstellingen met Eco Repair Score® E hebben de grootste impact op het milieu. Hieronder vallen de grotere schadegevallen, waarbij omvangrijke koetswerkonderdelen moeten worden vervangen door nieuwe onderdelen. Nieuwe onderdelen dienen te worden gefabriceerd, getransporteerd en geschilderd. De vervangen onderdelen en de verpakkingen dienen te worden gerecycleerd.