Wat is het voordeel van de Eco Repair Score®?

Bij voertuigherstellingen begroot men schade traditioneel in euro’s. Met de milieu-impact van de gekozen herstelmethodes hield men tot nu toe geen of onvoldoende rekening. De huidige initiatieven spitsen zich eerder toe op productie (bv. Circular Cars Initiative van het Wereld Economisch Forum), recyclage (bv. Febelauto) en emissies tijdens gebruik (Ecoscore van VITO).

Met de introductie van de Eco Repair Score® zal dit veranderen. Zo komen we tegemoet aan de noodzaak om de milieu-impact van voertuigherstellingen meetbaar te verminderen.

De Eco Repair Score® helpt ons allemaal

De Eco Repair Score® kan door iedere betrokkene in de sector van de voertuigherstellingen nuttig gehanteerd worden, zowel door herstellers, leasebedrijven, verzekeraars en overheden.

Herstellers
De hersteller kan zijn investeringen in uitrusting afstemmen op een vermindering van zijn eigen energieverbruik en daarmee zijn milieu-impact gericht reduceren. Denk hierbij aan zonnepanelen, warmtepompen, waterrecuperatie (regen en afval), spuitcabines, verfprocédés, enzovoort. Tevens kan de hersteller optimaler investeren in vakmanschap en opleiding zodat hij meer (lokale) herstellingen kan uitvoeren. Daardoor wordt hij ook minder afhankelijk van de lange en onregelmatige levertermijnen van nieuwe onderdelen, zoals die de laatste jaren steeds vaker voorkwamen.

Leasebedrijven
Vlooteigenaars en leasebedrijven kunnen aan de hand van de Eco Repair Scan de milieu-impact van de vele herstellingen in hun vloot gericht analyseren, waar nodig bijsturen en hun ESG-rapportering van data voorzien.

Verzekeraars
Verzekeraars kunnen de milieu-impact van voertuigherstellingen in hun portefeuille verlagen, door aan de verzekerden een netwerk van erkende herstellers met lage Eco Repair Score® voor te stellen. Daarnaast kunnen ze de gerealiseerde Eco Repair Score® in hun ESG-rapportering opnemen. De Eco Repair Score® faciliteert de ESG-rapportering (Environmental, Social and Governance) van grote bedrijven.

Overheden
Overheden kunnen aan de hand van de Eco Repair Score® en de Eco Repair Index hun milieudoelstellingen concreter bepalen en passende beleidsinitiatieven uitwerken. Zo past het gebruik van tweedehandsonderdelen in het groeiende belang van de circulaire economie.

De Eco Repair Score® is een goede zaak voor de consument

De auto-expert heeft als kerntaak te waken over de bescherming van de consument, door toe te zien op de kostprijs en de veiligheid van de voertuigherstellingen. Hij kan nu bijkomend toezien op de milieu-impact van deze voertuigherstellingen. Voor de herstelling van zijn voertuig heeft de consument de vrije keuze van hersteller. Door rekening te houden met de Eco Repair Score® brengt hij deze keuze in lijn met zijn groeiend milieubewustzijn. De consument kan op deze manier zelf eenvoudig de Eco Repair Score® van de herstelling van zijn voertuig bepalen.