Co oznaczają kategorie skali Eco Repair Score®

Im niższa ocena w skali Eco Repair Score®, tym mniejszy wpływ na środowisko ma naprawa pojazdu. Aby w zrozumiały sposób przedstawić, jak duży jest ten wpływ, podajemy znak graficzny skali Eco Repair Score® z kategoriami od A do E. Naprawy z oceną „A” szkodzą środowisku w najmniejszym stopniu, a naprawy z oceną „E” są dla niego najbardziej szkodliwe.

Kategorie od A do E

A - Naprawy z oceną „A” w skali Eco Repair Score® mają najmniejszy wpływ na środowisko. Są to naprawy drobnych uszkodzeń, usługi „smart repair” lub wyciąganie wgnieceń bez lakierowania. Nie wymagają wymiany żadnych części samochodu ani oddawania ich do recyklingu. Zużycie lakieru przy naprawie jest bardzo ograniczone lub nawet zerowe.

B - Naprawy z oceną „B” w skali Eco Repair Score® mają mniejszy niż przeciętny wpływ na środowisko. Polegają bardziej na naprawie części niż na ich wymianie. W przypadku wymiany na części używane wpływ na środowisko jest na ogół mniejszy niż w przypadku wymiany na nowe części.

C - Naprawy z oceną „C” w skali Eco Repair Score® mają średni wpływ na środowisko.

D - Naprawy z oceną „D” w skali Eco Repair Score® mają większy niż przeciętny wpływ na środowisko. Części samochodowe są raczej wymieniane, a nie naprawiane. Nowa część musi zostać wyprodukowana, przetransportowana i polakierowana. Wymienioną część i opakowania należy poddać recyklingowi.

E - Naprawy z oceną „E” w skali Eco Repair Score® mają największy wpływ na środowisko. Dotyczą również przypadków większych szkód, które wymagają wymiany dużych elementów karoserii na nowe części. Nowe części muszą zostać wyprodukowane, przetransportowane i polakierowane. Wymienione części i opakowania należy poddać recyklingowi.