Icon of a Car and Keys

Eco Repair Score® dla firm leasingowych i zarządców flot pojazdów

Wartość dodana dla firm leasingowych i zarządców flot pojazdów

Skala Eco Repair Score® pozwala obliczyć wpływ naprawy pojazdu na środowisko, określając go za pomocą jednej oceny.

 

Poprzez korzystanie z Eco Repair Score® firmy leasingowe i zarządcy flot mogą zmierzyć, jaki wpływ na środowisko mają naprawy posiadanych przez nich pojazdów. Mogą wtedy dokładnie przeanalizować uzyskane oceny i w ukierunkowany sposób zająć się ich obniżeniem.

 

Eco Repair Score® posłuży im do przeprowadzenia dodatkowej oceny składu ich floty i sieci autoryzowanych warsztatów samochodowych.

 

Wyliczone oceny można wykorzystać bezpośrednio przy tworzeniu raportów w zakresie środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego (ESG).

Wyjście z profesjonalnej wersji Eco Repair Score® dostarcza wszystkich niezbędnych do tego celu szczegółów.

Dzięki użyciu naszego interfejsu API odbywa się to w całkowicie zautomatyzowany sposób.