Icon of a hand holding a floating shield icon

Eco Repair Score® dla ubezpieczycieli

Wartość dodana dla ubezpieczycieli

Skala Eco Repair Score® pozwala obliczyć wpływ naprawy pojazdu na środowisko, określając go za pomocą jednej oceny.

 

Poprzez korzystanie z Eco Repair Score® firmy ubezpieczeniowe mogą zmierzyć, jaki wpływ na środowisko mają naprawy ubezpieczanych przez nich pojazdów.

 

Mogą wtedy dokładnie przeanalizować uzyskane oceny i w ukierunkowany sposób zająć się ich obniżeniem.

 

Eco Repair Score® posłuży im do przeprowadzenia dodatkowej oceny ubezpieczanych pojazdów i sieci autoryzowanych warsztatów samochodowych. 

 

Wyliczone oceny można wykorzystać bezpośrednio przy tworzeniu raportów w zakresie środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego (ESG).

Wyjście z profesjonalnej wersji Eco Repair Score® dostarcza wszystkich niezbędnych do tego celu szczegółów.

Dzięki użyciu naszego interfejsu API odbywa się to w całkowicie zautomatyzowany sposób.