icon of a construction worker wearing a hard hat

Eco Repair Score® dla warsztatów samochodowych

Dzięki Eco Repair Score® warsztat naprawiający pojazdy może wykazać, że robi to fachowo i wydajnie

Fachowość

Jak pokazuje praktyka, prawdziwy fachowiec częściej naprawia części niż je wymienia, po prostu dlatego, że dysponuje niezbędnymi umiejętnościami technicznymi, aby wykonywać trudne naprawy zgodnie z zasadami sztuki. Jeśli osoba przeprowadzająca naprawę jest też przeszkolona w zakresie nowoczesnych technik tzw. „smart repair”, jest w stanie dokonywać napraw z punktowym lub ograniczonym przemalowaniem.

A jeśli do tego potrafi wyciągać wgniecenia bez konieczności lakierowania natryskowego, wykonana przez nią naprawa nie ma wręcz żadnego bezpośredniego znaczącego wpływu na środowisko.

W tym celu warsztat samochodowy może w ukierunkowany sposób inwestować w szkolenia i fachową pracę swojego personelu, aby móc przeprowadzać więcej napraw (punktowych). Dzięki temu warsztat staje się mniej zależny od nieregularnych terminów dostaw nowych części, co w ostatnich latach zdarzało się nagminnie.

 

Zużycie energii

Warsztat samochodowy może dostosować swoje inwestycje w infrastrukturę i sprzęt do planów w zakresie ograniczenia zużycia energii, a tym samym w ukierunkowany sposób zmniejszyć swój negatywny wpływ na środowisko. Przykładami takich inwestycji są panele słoneczne, pompy ciepła, systemy odzysku wody deszczowej i ścieków, energooszczędne kabiny lakiernicze, nowe procesy lakiernicze itd.

 

Części używane

W przypadku części, których nie można naprawić (np. ze względu na zbyt duże uszkodzenie), warsztat może szukać odpowiednich części używanych, przez co również wpisze się w działania na rzecz gospodarki cyrkularnej.