Korzyści, jakie oferuje Eco Repair Score®

Dotychczas przy wycenie naprawy pojazdu nie brano pod uwagę lub w niedostatecznym stopniu uwzględniano wpływ wybranych metod naprawy na środowisko. Działające obecnie inicjatywy skupiają się raczej na produkcji samochodów (np. Circular Cars Initiative Światowego Forum Ekonomicznego), ich recyklingu (np. Febelauto) i emisjach podczas eksploatacji (Ecoscore VITO).

Jednak sytuacja ta ulegnie zmianie, gdy skala Eco Repair Score® zostanie wprowadzona do powszechnego użycia. Powstała ona bowiem w odpowiedzi na potrzebę zmniejszenia wpływu napraw pojazdów na środowisko w sposób, który będzie możliwy do zmierzenia.

Eco Repair Score® pomaga wszystkim

Ze skali Eco Repair Score® mogą korzystać wszystkie zainteresowane podmioty z branży napraw pojazdów: zarówno warsztaty, firmy leasingowe, ubezpieczyciele, jak i organy władz.

Warsztaty samochodowe Warsztat samochodowy może dostosować swoje inwestycje w sprzęt do planów w zakresie ograniczenia zużycia energii, a przez to w ukierunkowany sposób zmniejszyć swój negatywny wpływ na środowisko. Może na przykład zakupić panele słoneczne, pompy ciepła, systemy odzysku wody (deszczówki i ścieków) i kabiny lakiernicze, a także wdrożyć nowe procesy lakiernicze itd. Zarazem warsztat może też bardziej optymalnie inwestować w fachowe umiejętności i szkolenia pracowników, dzięki czemu będzie w stanie wykonywać więcej napraw (punktowych). Dzięki temu stanie się też mniej zależny od długich i nieregularnych terminów dostaw nowych części, co w ostatnich latach zdarzało się nagminnie.

Firmy leasingowe Właściciele flot i firmy leasingowe mogą korzystać z Eco Repair Scan, aby w ukierunkowany sposób przeanalizować wpływ na środowisko większej liczby napraw pojazdów ze swojej floty, w razie potrzeby wprowadzić zmiany i dostarczyć dane do swojego raportu w zakresie środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego (ESG).

Ubezpieczyciele Ubezpieczyciele mogą zmniejszyć wpływ napraw ubezpieczanych przez nich pojazdów na środowisko, oferując swoim klientom możliwość korzystania z sieci autoryzowanych warsztatów o niskiej ocenie Eco Repair Score®. Oprócz tego mogą uwzględnić uzyskaną ocenę Eco Repair Score® w swoim raporcie w zakresie środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego (ESG). Eco Repair Score® ułatwia dużym firmom opracowywanie raportów ESG.

Organy władz Organy władz mogą wykorzystać skalę Eco Repair Score® i wskaźnik Eco Repair Index do skonkretyzowania swoich celów w zakresie ochrony środowiska i wypracowania najodpowiedniejszych polityk. Na przykład zachęcanie do korzystania z części używanych odpowiada rosnącemu znaczeniu gospodarki cyrkularnej.

Eco Repair Score® przynosi korzyści konsumentom

Głównym zadaniem eksperta motoryzacyjnego jest ochrona konsumentów poprzez monitorowanie kosztów i bezpieczeństwa napraw pojazdów. Teraz będzie mógł też dodatkowo kontrolować wpływ napraw na środowisko. Konsument może swobodnie wybrać warsztat, który dokona naprawy jego pojazdu. A uwzględniając przy swoim wyborze ocenę Eco Repair Score®, może też kierować się przy tym troską o środowisko naturalne. Konsument może bowiem sam łatwo obliczyć ocenę Eco Repair Score® dla naprawy swojego pojazdu.