Metody napraw w połączeniu z Eco Repair Score®

Jakie metody napraw są objęte oceną w skali Eco Repair Score®?

W modelu obliczeniowym skali Eco Repair Score® bierze się pod uwagę następujące metody napraw:

  • wymiana uszkodzonej części samochodowej na nową;
  • wymiana uszkodzonej części na część używaną;
  • naprawa uszkodzonej części samochodowej z całkowitym przemalowaniem;
  • naprawa „smart repair” – punktowa naprawa uszkodzonej części z ewentualnym ograniczonym przemalowaniem;
  • wyciąganie wgnieceń bez wymiany części lub ich przemalowania.