Afbeelding
two cars crashed in a headon collision

Eco Repair Score® berekent milieu-impact van een voertuigherstelling

Een auto-ongeval komt nooit gelegen… Naast alle (administratieve) beslommeringen, rijst de vraag of de auto nog te herstellen is en wat dat zal kosten. Daarbij gaat het niet alleen om de materiële kost, maar ook om de milieu-impact die de voertuigherstelling veroorzaakt. Sommige hersteltechnieken zijn echter milieuvriendelijker dan andere. Expertisebureau Vonck en VITO hebben daarom de Eco Repair Score® ontwikkeld. Dat is een berekeningstool die een duurzaamheidsscore van A t.e.m. E geeft aan voertuigherstellingen.

Ter bescherming van het milieu, het klimaat en onze welvaart maar ook omwille van geostrategische redenen en bevoorradingszekerheid moeten we slimmer met de beschikbare grondstoffen omgaan. De circulaire economie, een alternatief voor de wegwerpcultuur, is hiervoor een mogelijke oplossing. Dat vindt ook Europa. De EU wil onder impuls van de EU Green Deal herstel en hergebruik sterk stimuleren. De Eco Repair Score® vertaalt die doelstelling naar een laagdrempelige berekeningstool. De tool geeft inzicht in de milieu-impact van de verschillende herstelmethoden en wordt ter beschikking gesteld van de consument, herstellers, leasemaatschappijen, verzekeraars, overheden en beleidsmakers. Uniek in de wereld trouwens!

Meerwaarde voor de consument

Consumenten kunnen met de gratis berekeningstool op de Eco Repair Score-website nagaan wat de meest milieuvriendelijke herstellingsoptie is voor hun schadegeval. Die informatie laat hen dan toe de reparatieaanpak te bespreken met hun hersteller en met een overtuigend argument te pleiten voor een meer milieuvriendelijke oplossing. Dat deze milieuvriendelijke optie vaak ook de goedkoopste is, werkt drempelverlagend.

Meerwaarde voor herstellers

Met de Eco Repair Score® kan de hersteller zijn vakmanschap en efficiëntie tonen. De praktijk leert dat de vakkundige hersteller vaker onderdelen herstelt dan vervangt (= milieuvriendelijker), omdat hij gewoonweg over de nodige technische vaardigheden beschikt om moeilijke herstellingen volgens de regels van de kunst uit te voeren. De hersteller kan hiertoe gericht investeren in opleiding en vakmanschap, zodat er meer (lokale) herstellingen kunnen worden uitgevoerd. Dit maakt hem of haar minder afhankelijk van onregelmatige levertermijnen van nieuwe onderdelen, zoals die de laatste jaren steeds vaker voorkomen.

Meerwaarde voor leasemaatschappijen en verzekeraars

Dankzij het gebruik van Eco Repair Score® bij hun inschatting van een herstelling kunnen leasemaatschappijen en verzekeraars niet alleen rekening houden met de kostprijs, kwaliteit en service, maar ook met de indirecte milieu-impact van hun verzekeringsactiviteiten. Zo kunnen ze herstellers ertoe aanzetten om hun milieu-impact te evalueren en te verlagen. Naast individuele dossiers stelt Eco Repair Score® hen ook in staat om de milieu-impact van de herstellingen binnen hun volledige portefeuille in beeld te brengen. Die gegevens zijn direct en automatisch bruikbaar in hun ESG-rapportering.

Meerwaarde voor overheden en beleidsmakers

Ook overheden kunnen hun maatschappelijke doelstellingen met betrekking tot herstel en stimuleren van een meer circulaire economie via de Eco Repair Score® realiseren, door een (flankerend) beleid uit te stippelen dat de milieu-impact van voertuigherstellingen verder verlaagt. Bovendien stelt de score hen in staat om de evolutie van de markt over een langere periode op te volgen, bijvoorbeeld via een index.

Eco Repair Score® is gebaseerd op de jarenlange kennis van Expertisebureau Vonck van autoherstellingen en de kennis van VITO op het gebied van duurzaamheidsevaluaties. Het pilootproject dat ze samen met verzekeraars opzetten was succesvol en liet toe om het model achter de score verder op te schalen en te automatiseren. 
‍ 
Het doel is om van Eco Repair Score® een Europese standaard voor de analyse van milieu-impact van voertuigherstellingen te maken. Daartoe worden momenteel de nodige initiatieven uitgewerkt. 
 

Ter bewustwording, lanceert Eco Repair Score een eerste gratis online berekeningstool. Hiermee wordt de samenwerking tussen Eco Repair Score en VITO op lange termijn bestendigd.

Hoe werkt de Eco Repair Score®?

De Eco Repair Score® wordt bepaald door een op levenscyclusanalyse gebaseerde milieu-impactevaluatie van de herstelling van een voertuigschade, veroorzaakt door een aanrijding.

Het unieke rekenmodel achter de Eco Repair Score® houdt rekening met deze belangrijke factoren:

  • de gekozen herstelmethode (vervangen, herstellen)
  • de vervaardiging van nieuwe onderdelen, producten en hun verpakkingen
  • het transport van onderdelen en producten naar de hersteller
  • het spuitwerk van onderdelen
  • de recyclage van onderdelen, producten en hun verpakkingen na de herstelling
  • het energieverbruik van de herstelwerkplaats.

De Eco Repair Score® werkt volledig geautomatiseerd en wordt constant bijgewerkt met nieuwe materialen, modellen en impactgegevens.

Meer informatie

Philip Marynissen
Philip.marynissen@vito.be
 

Wout Van Den Abbeele
info@ecorepairscore.com
 

Désirée De Poot
Persverantwoordelijke VITO
+32 475 45 70 10

logo vito eco repair score