Wat is de Eco Repair Score®?

De Eco Repair Score® is een maat voor de milieuvriendelijkheid waarmee de aanrijdingschade aan een voertuig hersteld wordt.

De Eco Repair Score® maakt de milieu-impact van een voertuigherstelling meetbaar in één enkele score.

Hoe werkt de Eco Repair Score®?

De Eco Repair Score® wordt bepaald door een levenscyclusanalyse (LCA) van de herstelling van voertuigschade die werd veroorzaakt door een aanrijding.

Het rekenmodel achter de Eco Repair Score® houdt rekening met deze belangrijke factoren: 

  • de gekozen herstelmethode (vervangen, herstellen);
  • de vervaardiging van nieuwe onderdelen, producten en hun verpakkingen;
  • het transport van onderdelen en producten naar de hersteller;
  • het spuitwerk van onderdelen;
  • de recyclage van onderdelen, producten en hun verpakkingen na de herstelling;
  • het energieverbruik van de herstelwerkplaats.

Wat betekenen de letters van de Eco Repair Score®?

Hoe lager de Eco Repair Score®, des te lager de milieu-impact. Om de Eco Repair Score® makkelijk voor te stellen, voorzien we een beeldmerk met categorieën A t.e.m. E. Herstellingen met Eco Repair Score® A hebben hier de laagste milieu-impact, terwijl herstellingen met Eco Repair Score® E de meeste impact op het milieu hebben.

Meer info

Wat is het voordeel van de Eco Repair Score®?

De introductie van de Eco Repair Score® komt tegemoet aan de noodzaak om de milieu-impact van voertuigherstellingen meetbaar te verminderen.

Meer info

Voor welke herstelmethodes kan de Eco Repair Score® gebruikt worden?

Het rekenmodel van de Eco Repair Score® omvat tal van herstelmethodes, of dit nu gaat om vervanging door tweedehandsonderdelen of originele stukken. Ook het vakmanschap van de autohersteller kan de Eco Repair Score® verlagen.

Meer info

Welk verband heeft de Eco Repair Score® met CO2-uitstoot of andere negatieve effecten op het milieu?

Duurzaamheidsstudies beperken zich veelal tot de bepaling van een CO2 eq. uitstoot, de zogenaamde “opwarming van de aarde”.

Meer info

Hoe wordt de juistheid van de berekeningsmethode van de Eco Repair Score® gegarandeerd?

De berekeningsmethode van de Eco Repair Score® is gebaseerd op de jarenlange kennis van Expertisebureau Vonck voor de auto-expertise en VITO voor de milieuduurzaamheidsevaluatie.

Meer info