Icon of an official looking building with columns

Eco Repair Score® voor overheden en beleidsmakers

Meerwaarde voor overheden en beleidsmakers

Overheden en beleidsmakers kunnen aan de hand van de Eco Repair Score® en de Eco Repair Index hun milieudoelstellingen concreter bepalen en passende beleidsinitiatieven uitwerken.

 

Beleidsmedewerkers stemmen beleid en maatregelen af op de competenties van de autoherstelsector voor de hersteltechnieken als smart repair en uitdeuken zonder spuiten.

 

Het aanmoedigen van het gebruik van tweedehands onderdelen past in het groeiende belang van de circulaire economie.
De auto-expert kan naast zijn wettelijke verplichting tot toezicht op kostprijs en veiligheid bijkomend toezien op de milieueffecten van de voertuigherstellingen.