Wat is de Eco Repair Score®?

De Eco Repair Score® is een maat voor de milieuvriendelijkheid waarmee de aanrijdingschade aan een voertuig hersteld wordt.
 


De Eco Repair Score® maakt de milieu-impact van een voertuigherstelling meetbaar in één enkele score.

Afbeelding
warning triangle with a broken car in the background

Hoe werkt de Eco Repair Score®?

De Eco Repair Score® wordt bepaald door een levenscyclusanalyse (LCA) van de herstelling van voertuigschade die werd veroorzaakt door een aanrijding.

Het rekenmodel achter de Eco Repair Score® houdt rekening met deze belangrijke factoren: 

  • de gekozen herstelmethode (vervangen, herstellen);
  • de vervaardiging van nieuwe onderdelen, producten en hun verpakkingen;
  • het transport van onderdelen en producten naar de hersteller;
  • het spuitwerk van onderdelen;
  • de recyclage van onderdelen, producten en hun verpakkingen na de herstelling;
  • het energieverbruik van de herstelwerkplaats.