Czym jest skala Eco Repair Score®

Eco Repair Score® mierzy, na ile przyjazna dla środowiska jest naprawa powypadkowej szkody pojazdu.

Z jej pomocą można zmierzyć wpływ naprawy na środowisko za pomocą jednej oceny.

Jak działa skala Eco Repair Score®?

Wynik Eco Repair Score® jest ustalany na podstawie środowiskowej oceny cyklu życia (Life Cycle Assesment, LCA) naprawy uszkodzeń pojazdu powstałych w wyniku kolizji.

Model obliczeniowy skali Eco Repair Score® uwzględnia przy tym istotne czynniki, takie jak: 

  • wybrana metoda naprawy (wymiana, naprawa);

  • produkcja nowych części samochodowych, produktów i ich opakowań;
  • transport części samochodowych i produktów do warsztatu;
  • lakierowanie natryskowe części;
  • recykling części samochodowych, produktów i ich opakowań;
  • zużycie energii przez warsztat samochodowy.

Co oznaczają litery na skali Eco Repair Score®?

Im niższa ocena w skali Eco Repair Score®, tym mniejszy wpływ na środowisko ma naprawa pojazdu. Aby w zrozumiały sposób przedstawić, jak duży jest ten wpływ, podajemy znak graficzny skali Eco Repair Score® z kategoriami od A do E. Naprawy z oceną Eco Repair Score® „A” mają najmniejszy negatywny wpływ na środowisko, natomiast naprawy z Eco Repair Score® „E” mają największy negatywny wpływ na środowisko.

Więcej informacji

Jakie korzyści oferuje skala Eco Repair Score® ?

Wprowadzenie Eco Repair Score® jest odpowiedzią na potrzebę zmniejszenia wpływu napraw pojazdów na środowisko w możliwy do zmierzenia sposób.

Więcej informacji

Do jakich metod napraw można zastosować skalę Eco Repair Score® ?

Model obliczeniowy Eco Repair Score® obejmuje wiele metod napraw, obejmujących także wymianę na części używane, jak i na części oryginalne. Fachowość warsztatu samochodowego w wykonywaniu napraw może również polepszyć ocenę Eco Repair Score®.

Więcej informacji

Jaki związek ma skala Eco Repair Score® z emisją CO2 lub innymi negatywnymi wpływami na środowisko?

Badania nad wpływem danej działalności na środowisko ograniczają się najczęściej do określenia emisji ekwiwalentu CO2 przyczyniającej się do tzw. „globalnego ocieplenia”.

Więcej informacji

Co gwarantuje poprawność metody obliczeniowej w ramach skali Eco Repair Score® ?

Metodę obliczeniową wykorzystywaną do obliczania oceny w skali Eco Repair Score® opracowano w oparciu o wieloletnią wiedzę agencji rzeczoznawców Expertisebureau Vonck zajmującej się ekspertyzami z zakresu motoryzacji i organizacji badawczej VITO, która specjalizuje się w ocenie wpływu na środowisko naturalne.

Więcej informacji