Eco Repair Score®
dla ubezpieczycieli

Wartość dodana dla ubezpieczycieli

Skala Eco Repair Score® pozwala obliczyć wpływ naprawy pojazdu na środowisko, określając go za pomocą jednej oceny.

Poprzez korzystanie z Eco Repair Score® firmy ubezpieczeniowe mogą zmierzyć, jaki wpływ na środowisko mają naprawy ubezpieczanych przez nich pojazdów.

Mogą wtedy dokładnie przeanalizować uzyskane oceny i w ukierunkowany sposób zająć się ich obniżeniem.

Eco Repair Score® posłuży im do przeprowadzenia dodatkowej oceny ubezpieczanych pojazdów i sieci autoryzowanych warsztatów samochodowych. Wyliczone oceny można wykorzystać bezpośrednio przy tworzeniu raportów w zakresie środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego (ESG).

Dzięki użyciu naszego interfejsu API odbywa się to w całkowicie zautomatyzowany sposób.