Czym jest skala Eco Repair Score®

Eco Repair Score® mierzy, na ile przyjazna dla środowiska jest naprawa powypadkowej szkody pojazdu.

Z jej pomocą można zmierzyć wpływ naprawy na środowisko za pomocą jednej oceny.

Obraz
warning triangle with a broken car in the background

Jak działa skala Eco Repair Score®?

Wynik Eco Repair Score® jest ustalany na podstawie środowiskowej oceny cyklu życia (Life Cycle Assesment, LCA) naprawy uszkodzeń pojazdu powstałych w wyniku kolizji.

Model obliczeniowy skali Eco Repair Score® uwzględnia przy tym istotne czynniki, takie jak: 

  • wybrana metoda naprawy (wymiana, naprawa);
  • produkcja nowych części samochodowych, produktów i ich opakowań;
  • transport części samochodowych i produktów do warsztatu;
  • lakierowanie natryskowe części;
  • recykling części samochodowych, produktów i ich opakowań;
  • zużycie energii przez warsztat samochodowy.