Hoe wordt de juistheid van de berekeningsmethode van de Eco Repair Score® gegarandeerd ?

De berekeningsmethode van de Eco Repair Score® is gebaseerd op de jarenlange kennis van Expertisebureau Vonck voor de auto-expertise en VITO voor de milieuduurzaamheidsevaluatie.

In rekening gebracht zijn de carrosserie delen die in de meeste schadegevallen voorkomen. Ook ruiten, lichten, wielen, banden en koelers zijn voorzien in het rekenmodel.

Kwalitatieve milieudata zijn afkomstig uit de ecoinvent-database. In een proefproject zijn vele duizenden praktische berekeningen gemaakt, alsook een grondige analyse van alle mogelijke invloedsfactoren. 

Tenslotte werd een onafhankelijke "third party review" uitgevoerd.