Co gwarantuje poprawność metody obliczeniowej w ramach skali Eco Repair Score®?

Metodę obliczeniową wykorzystywaną do obliczania oceny w skali Eco Repair Score® opracowano w oparciu o wieloletnią wiedzę agencji rzeczoznawców Expertisebureau Vonck zajmującej się ekspertyzami z zakresu motoryzacji i organizacji badawczej VITO, która specjalizuje się w ocenie wpływu na środowisko naturalne.

Przy ocenie uwzględniane są elementy karoserii, które najczęściej doznają uszkodzeń. W modelu obliczeniowym wzięto też pod uwagę szyby, światła, koła, opony i chłodnice.


Jakościowe dane środowiskowe pochodzą z bazy danych ecoinvent. Podczas projektu pilotażowego wykonano wiele tysięcy praktycznych obliczeń, a także przeprowadzono dogłębną analizę wszystkich czynników mogących mieć wpływ na środowisko.


Na koniec całą metodę poddano kontroli przeprowadzonej przez niezależny podmiot zewnętrzny.