Jaki związek ma skala Eco Repair Score® z emisją CO2 lub innymi negatywnymi wpływami na środowisko?

Badania nad wpływem danej działalności na środowisko ograniczają się najczęściej do określenia emisji ekwiwalentu CO2 przyczyniającej się do tzw. „globalnego ocieplenia”.

Obecnie jednak naukowcy powszechnie przyjmują, że można wyróżnić 18 kategorii czynników wpływających na środowisko, które należy wziąć pod uwagę, aby uzyskać pełny obraz negatywnego efektu dla środowiska naturalnego. Dlatego też przy obliczaniu oceny w ramach skali Eco Repair Score® uwzględnianych jest18 kategorii czynników o negatywnym wpływie na środowisko:

 • Emisja ekwiwalentu CO2 (globalne ocieplenie)
 • Tworzenie się dziury ozonowej
 • Promieniowanie jonizujące
 • Tworzenie się ozonu w dolnych warstwach atmosfery (zdrowie człowieka)
 • Tworzenie się ozonu w dolnych warstwach atmosfery (Ziemia)
 • Emisja drobnego pyłu
 • Zakwaszenie
 • Eutrofizacja (wody słodkie)
 • Ekotoksyczność (ziemia)
 • Ekotoksyczność (morze)
 • Substancje rakotwórcze (oddziałujące na człowieka)
 • Substancje rakotwórcze (oddziałujące na inne istoty żywe)
 • Wykorzystanie gruntów
 • Wyczerpywanie zasobów mineralnych
 • Wyczerpywanie zasobów paliw kopalnych
 • Zużycie wody

Jako jedyna metoda obliczeniowa, która zawsze uwzględnia 18 kategorii czynników wpływających na środowisko, Eco Repair Score® jest również najbardziej kompletną metodą obliczeniową dostępną na rynku.